TRA CỨU THÔNG TIN DƯỢC TÍNH THUỐC ↑

Hình ảnh CT sọ não

Xuất huyết não và não thất

Xuất huyết não và não thất.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Xuất huyết nhân bèo trái

Xuất huyết nhân bèo trái.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Nhồi máu não ổ khuyết cạnh não thất bên P

Nhồi máu não ổ khuyết cạnh não thất bên P.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Nhũn não cũ (tạo hốc dịch teo não)

Nhũn não cũ (tạo hốc dịch teo não).

Bấm để xem thông tin chi tiết


Nhồi máu tiểu não

Nhồi máu tiểu não.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Nhũn não động mạch não giữa

Nhũn não động mạch não giữa.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Nhũn não động mạch não sau

Nhũn não động mạch não sau.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Nhũn não động mạch não trước

Nhũn não động mạch não trước.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Nhuyễn não và teo não

Nhuyễn não và teo não.

Bấm để xem thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm