TRA CỨU THÔNG TIN DƯỢC TÍNH THUỐC ↑

Dị vật trong da


Dị vật trong da! Hãy làm sạch khu vực, dùng nhíp để loại bỏ dị vật...tìm kiếm trợ giúp y tế nếu dị vật không ra ngoài một cách dễ dàng...

Xử trí khi một dị vật trong da

Hãy rửa tay và làm sạch khu vực đó với xà phòng và nước.

Dùng nhíp để loại bỏ dị vật bằng gỗ hoặc sợi thủy tinh, mảnh thủy tinh hoặc các dị vật khác.

Nếu dị vật hoàn toàn sâu trong da

Rửa tay và làm sạch khu vực cũng với xà phòng và nước.

Khử trùng sạch kim bằng cách làm sạch nó với rượu. Nếu rượu không có sẵn, làm sạch kim bằng xà phòng và nước.

dùng kim để phá vỡ da và nhẹ nhàng nâng dị vật ra.

Dùng nhíp để loại bỏ các dị vật. Một kính lúp có thể giúp thấy dị vật tốt hơn.

Rửa sạch và làm khô khu vực bị thương. Tiếp theo có thể áp thuốc mỡ kháng sinh.

Tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu các dị vật không đi ra ngoài một cách dễ dàng.

A.D lớp YTCC - K4 Y thái bình

Có thể bạn quan tâm