TRA CỨU THÔNG TIN DƯỢC TÍNH THUỐC ↑

Dị vật trong mắt


Dị vật trong mắt! Hãy để nước chảy nhẹ nhàng qua mắt, chú ý không tự loại bỏ dị vật sâu, không trà sát mắt, chỉ dùng nước sạch hoặc nước muối 0,9%...

Xử trí khi dị vật trong mắt

Rửa tay sạch.

Hãy thử để nước sạch chảy nhẹ nhàng qua mắt hoặc dùng dung dịch nước muối 0,9% nếu có sẵn. Có thể dùng một cốc nước sạch để chớp mắt.

Khi giúp người khác phải làm gì?

Rửa tay sạch.

Ngồi trong khu vực đủ ánh sáng.

Nhẹ nhàng kiểm tra mắt để tìm dị vật. Vừa kéo mí dưới thấp xuống và hỏi để tìm kiếm. Sau đó giữ mí phía trên trong khi nhìn xuống.

Nếu dị vật nổi trong nước mắt trên bề mặt của mắt, cố gắng xả nó ra với dung dịch nước muối hay nước sạch.

Chú ý

Không nên cố gắng loại bỏ một dị vật sâu trong nhãn cầu.

Đừng chà sát trên mắt.

Không nên cố gắng loại bỏ một dị vật lớn mà làm cho mắt nhắm khó khăn.

Gặp bác sĩ khi

Không thể loại bỏ các dị vật.

Dị vật vào trong nhãn cầu.

Người có dị vật trong mắt đang có tầm nhìn bất thường.

Đau, tấy đỏ hoặc cảm giác một dị vật trong mắt vẫn tồn tại sau khi dị vật được lấy ra.

A.D lớp YTCC - K4 Y thái bình

Có thể bạn quan tâm