TRA CỨU THÔNG TIN DƯỢC TÍNH THUỐC ↑

Dị vật trong mũi


Dị vật trong mũi! Không thăm dò với tăm bông, không cố gắng hít vào, hãy thổi nhẹ nhàng, loại bỏ dị vật bằng nhíp nếu có thể...

Xử trí một dị vật kẹt trong mũi

Không thăm dò dị vật với một tăm bông hoặc công cụ khác.

Không nên cố gắng hít, bởi hơi thở mạnh khi hít vào sẽ làm dị vật nhập sâu hơn. Thay vào đó, hãy hít thở qua miệng cho đến khi dị vật được lấy ra.

Thổi ra bằng mũi nhẹ nhàng để cố gắng di chuyển dị vật ra, nhưng không thổi cứng hoặc nhiều lần. Nếu chỉ có một lỗ mũi bị ảnh hưởng, đóng lỗ mũi đối diện bằng cách áp dụng áp lực nhẹ vào cánh mũi và sau đó thổi ra nhẹ nhàng và từ từ.

Nhẹ nhàng loại bỏ các dị vật bằng nhíp nếu có thể nhìn thấy và có thể dễ dàng nắm bắt nó. Không nên cố gắng loại bỏ một dị vật không dễ dàng nhìn thấy được hoặc nắm bắt được.

Hãy gọi để được trợ giúp y tế khẩn cấp hoặc đến phòng cấp cứu địa phương nếu những phương pháp này không thành công.

A.D lớp YTCC - K4 Y thái bình

Có thể bạn quan tâm