TRA CỨU THÔNG TIN DƯỢC TÍNH THUỐC ↑

Người cắn


Người cắn có thể nguy hiểm hơn động vật cắn vì các loại vi khuẩn và virus có trong miệng của con người... Nếu chưa tiêm uốn ván trong vòng năm năm qua, bác sĩ có thể đề nghị tăng cường...

Người cắn có thể nguy hiểm như hoặc thậm chí nguy hiểm hơn động vật cắn vì các loại vi khuẩn và virus có trong miệng của con người.

Nếu một vết cắn của con người mà phá vỡ da và chảy máu

Cầm máu áp dụng áp lực.

Rửa vết thương kỹ bằng xà phòng và nước.

Áp một kem kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Áp một băng sạch. Nếu vết cắn chảy máu, áp áp lực trực tiếp lên vết thương, bằng cách dùng một băng vô trùng hoặc vải sạch, cho đến khi máu ngừng chảy.

Tìm nơi chăm sóc y tế.

Nếu chưa có một mũi tiêm uốn ván trong vòng năm năm qua, bác sĩ có thể đề nghị một tăng cường. Trong trường hợp này nên có sự chăm sóc tăng cường cho vết thương trong vòng 48 giờ.

A.D lớp YTCC - K4 Y thái bình

Có thể bạn quan tâm