TRA CỨU THÔNG TIN DƯỢC TÍNH THUỐC ↑

Hình ảnh bệnh lý hô hấp

Tràn khí màng phổi trên hình ảnh

Tràn khí màng phổi trên hình ảnh.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Tràn mủ màng phổi trên hình ảnh

Tràn mủ màng phổi trên hình ảnh.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Tràn dịch màng phổi do lao trên hình ảnh

Tràn dịch màng phổi do lao trên hình ảnh.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Tràn dịch màng phổi trên hình ảnh

Tràn dịch màng phổi trên hình ảnh.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Đám mờ trên phim x quang phổi ranh giới không rõ

Đám mờ trên phim x quang phổi ranh giới không rõ.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Hội chứng Pierre Marie trên x quang

Hội chứng Pierre Marie.

Bấm để xem thông tin chi tiết


U phổi chèn ép tĩnh mạch chủ trên

U phổi chèn ép tĩnh mạch chủ trên.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Ung thư phổi thứ phát kiểu thả bóng

Ung thư phổi thứ phát kiểu thả bóng trên phim chụp phổi thẳng, CT.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Ung thư phổi màng phổi thứ phát

Ung thư phổi màng phổi thứ phát.

Bấm để xem thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm