TRA CỨU THÔNG TIN DƯỢC TÍNH THUỐC ↑

Hướng dẫn trả lời kết quả siêu âm tim

Chức năng tâm thu thất trái khi trả lời kết quả siêu âm tim

Phân suất co rút mô tả chức năng tâm thu cơ bản của tim. Trong trường hợp không có các bất thường vận động vùng thành tim, điều này có thể đại diện chức năng toàn bộ LV.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Cách thức trả lời kết quả siêu âm tim

Báo cáo kết quả siêu âm tim phải bao gồm Doppler và M-mode hoặc số đo trên 2D, mô tả hình ảnh quan sát và một kết luận ngắn.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Tiêu chuẩn mục kết quả tối thiểu siêu âm tim

Những hình ảnh và các phép đo thêm được quyết định bởi lý do cho sự yêu cầu hoặc để nghiên cứu ban đầu và được thảo luận trong mỗi mặt cắt.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Các chữ viết tắt trong siêu âm tim

Ao aorta, ARVD arrhythmogenic right ventricular dysplasia, ASD atrial septal defect, AV  atrioventricular, AVS atrioventricular septal defect, BSA body surface area, ECG electrocardiogram, EOA  effective orifice area, dP/dt  rate of developing pressure.

Bấm để xem thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm