TRA CỨU THÔNG TIN DƯỢC TÍNH THUỐC ↑

Luật khám chữa bệnh (2011)

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong bắt buộc chữa bệnh

Điều 66. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong bắt buộc chữa bệnh!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Quy định chuyên môn kỹ thuật trong giải quyết đối với người bệnh tử vong

Điều 65. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong giải quyết đối với người bệnh tử vong!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Quy định chuyên môn kỹ thuật trong giải quyết đối với người bệnh không có người nhận

Điều 64. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong giải quyết đối với người bệnh không có người nhận!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Quy định chuyên môn kỹ thuật trong xử lý chất thải y tế

Điều 63. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong xử lý chất thải y tế!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Quy định chuyên môn kỹ thuật trong kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám và điều trị bệnh

Điều 62. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Quy định chuyên môn kỹ thuật trong thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa

Điều 61. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Quy định dùng thuốc trong cơ sở khám và điều trị bệnh có điều trị nội trú

Điều 60. Quy định dùng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Quy định chuyên môn kỹ thuật trong hồ sơ bệnh án khám chữa bệnh

Điều 59. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong hồ sơ bệnh án khám chữa bệnh!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Quy định chuyên môn kỹ thuật trong điều trị nội trú

Điều 58. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong điều trị nội trú!

Bấm để xem thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm