TRA CỨU THÔNG TIN DƯỢC TÍNH THUỐC ↑

Phương pháp trình bày công trình nghiên cứu trong y học

Kết quả nghiên cứu y học

Chương Kết quả nghiên cứu không được có bất kỳ một sự bình luận, giải thích nào, cũng không có bất kỳ sự so sánh nào với các công trình khác.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Tư liệu và phương pháp nghiên cứu y học

Đặc điểm lâm sàng của nhóm nghiên cứu đặt trước các xét nghiệm điện quang hay sinh học, các yếu tố đánh giá kết quả sớm trước các yếu tố lâu dài.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Đặt vấn đề trong nghiên cứu y học

Như vậy, tất cả những độc giả khi đọc phần đặt vấn đề phải hiểu tại sao công trình được thực hiện và mục đích của nó là gì và họ phải muốn đọc tiếp phần tiếp sau của bài báo.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Tác giả công trình nghiên cứu y học

Tác giả ở vị trí thứ nhất là người thực hiện phần chính của công trình hay là người chỉ đạo thực hiện nghiên cứu. Đó là người viết bản thảo bài báo.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Đầu đề bài báo y học

Nên tham khảo một vài số của một tạp chí để quen với cách dùng đầu đề của tạp chí đó. Cũng nên tham khảo phần lời khuyên cho các tác giả trong đó đôi khi giới hạn số lượng từ hay phong cách của đầu đề.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Văn phong một bài báo khoa học y học

Tính logic khoa học đòi hỏi dùng thì quá khứ cho tất cả những hiện tượng đã xảy ra trong quá khứ và chỉ dùng thì hiện tại trong những trường hợp được xác định.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Các dạng bài viết và bài báo trong y học

Cấu trúc một bài báo nghiên cứu là sự lặp lại một cách máy móc vì nó là kết quả của logic khoa học. Phần Đặt vấn đề phải nói rõ tại sao công trình được thực hiện.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Phương pháp viết báo khoa học y học

Mục đích đặc trưng của việc viết báo y học là truyền đạt một thông điệp khoa học mà thể thức thường gặp là bài báo đăng kết quả nghiên cứu hay là "Bản báo cáo nghiên cứu".

Bấm để xem thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm