Hình ảnh CT sọ não

Xuất huyết não và não thất

Xuất huyết não và não thất.

Chi tiết →

Xuất huyết nhân bèo trái

Xuất huyết nhân bèo trái.

Chi tiết →

Nhồi máu não ổ khuyết cạnh não thất bên P

Nhồi máu não ổ khuyết cạnh não thất bên P.

Chi tiết →

Nhũn não cũ (tạo hốc dịch teo não)

Nhũn não cũ (tạo hốc dịch teo não).

Chi tiết →

Nhồi máu tiểu não

Nhồi máu tiểu não.

Chi tiết →

Nhũn não động mạch não giữa

Nhũn não động mạch não giữa.

Chi tiết →

Nhũn não động mạch não sau

Nhũn não động mạch não sau.

Chi tiết →

Nhũn não động mạch não trước

Nhũn não động mạch não trước.

Chi tiết →

Nhuyễn não và teo não

Nhuyễn não và teo não.

Chi tiết →
Xem theo danh mục