Điện tâm đồ

Điện tâm đồ thể hiện nhịp tim nhanh qua trung gian máy điều hòa nhịp tim

Điện tâm đồ thể hiện nhịp tim nhanh qua trung gian máy điều hòa nhịp tim.

Chi tiết →

Điện tâm đồ thể hiện tạo nhịp tim an toàn

Điện tâm đồ thể hiện tạo nhịp tim an toàn.

Chi tiết →

Điện tâm đồ thể hiện nhiễu xuyên âm máy điều hòa nhịp tim

Điện tâm đồ thể hiện nhiễu xuyên âm máy điều hòa nhịp tim

Chi tiết →

Rung nhĩ đặc trưng bởi sự vô tổ chức và nhịp điệu không đều

Rung nhĩ đặc trưng bởi sự vô tổ chức và nhịp điệu không đều.

Chi tiết →

Cuồng động nhĩ với dẫn truyền nhĩ thất 02:01 trên điện tâm đồ

Cuồng động nhĩ với dẫn truyền nhĩ thất 02:01. Lưu ý mô hình răng cưa đặc trưng dẫn II, III, và aVF, ngay trong V1.

Chi tiết →

Verapamil nhạy cảm với nhịp nhanh thất trên điện tâm đồ

Verapamil nhạy cảm với nhịp nhanh thất trên điện tâm đồ.

Chi tiết →

Nhịp tim nhanh thất bó đường ra thất phải trên điện tâm đồ

Nhịp tim nhanh thất bó đường ra thất phải trên điện tâm đồ.

Chi tiết →

Nhịp nhanh thất nhánh reetrant (VT) trên điện tâm đồ

Nhịp nhanh thất nhánh reetrant (VT) trên điện tâm đồ.

Chi tiết →

Nhịp tim nhanh vào lại ngược chiều bắt chước nhịp nhanh thất ở bệnh nhân với hội chứng Wolff Parkinson White

Nhịp tim nhanh vào lại ngược chiều bắt chước nhịp nhanh thất ở bệnh nhân với hội chứng Wolff Parkinson White.

Chi tiết →
Xem theo danh mục