Hình ảnh bệnh lý hô hấp

Tràn khí màng phổi trên hình ảnh

Tràn khí màng phổi trên hình ảnh.

Chi tiết →

Tràn mủ màng phổi trên hình ảnh

Tràn mủ màng phổi trên hình ảnh.

Chi tiết →

Tràn dịch màng phổi do lao trên hình ảnh

Tràn dịch màng phổi do lao trên hình ảnh.

Chi tiết →

Tràn dịch màng phổi trên hình ảnh

Tràn dịch màng phổi trên hình ảnh.

Chi tiết →

Đám mờ trên phim x quang phổi ranh giới không rõ

Đám mờ trên phim x quang phổi ranh giới không rõ.

Chi tiết →

Hội chứng Pierre Marie trên x quang

Hội chứng Pierre Marie.

Chi tiết →

U phổi chèn ép tĩnh mạch chủ trên

U phổi chèn ép tĩnh mạch chủ trên.

Chi tiết →

Ung thư phổi thứ phát kiểu thả bóng

Ung thư phổi thứ phát kiểu thả bóng trên phim chụp phổi thẳng, CT.

Chi tiết →

Ung thư phổi màng phổi thứ phát

Ung thư phổi màng phổi thứ phát.

Chi tiết →
Xem theo danh mục